Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 30 - 10 -2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 35 στο Τετράδιο εργασιών και διαβάσαμε το μάθημα στη σελίδα 50 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 50
Στις 1η και 2η παράγραφο υπογραμμίζουμε τα ρήματα. Κλίνουμε τα ρ΄΄ηματα είμαι και φωνάζω.
Γράφω ένα παρόμοιο ποίημα  με το ποίημα που γράψαμε στο σχολείο. (για τον κήπο, το σπίτι μας, για κάποιο ζώο).
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 38 - 39 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις  παρακάτω πράξεις με όποιο τρόπο θέλω:
35 - 18 =                             48 - 19 =             31 + 59 =   
71 - 48 =                             46 + 19 =            54 Χ 6 =
17 Χ 7 =                              14 Χ 6 =              17 Χ 6 =
45 Χ 6 =
ΜΕΛΕΤΗ: Τελειώσαμε το μάθημα 4 στις σελίδες 37 - 38 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ : Το αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 38 και την εργασία 4 στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Γλώσσα, Γλώσσα, Γυμναστική, Μαθηματικά, Αγγλικά, Ιστορία, Μελέτη.
Τα επαναληπτικά τα βλέπετε, τα υπογράφετε και τα επιστρέφουμε στο σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: