Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Τετάρτη 31 - 10 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,6,7,8  στις  σελίδες 51 -52 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,3,4,5,6 στις σελίδες 36,37,38 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις ασκήσεις 9, 10 στη σελίδα 52 του βιβλίου
Την εργασία 2 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών (συμπληρώνουμε την αγγελία).
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (αόριστο άρθρο, πτώσεις)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες  3,4,5στις σελίδες 34 - 35  στο Τετράδιο εργασιών. Aρχίσαμε την επανάληψη στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις ασκήσεις 2, 4 στο φυλλάδιο
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στο Κεφάλαιο 5 στις σελίδες 39, 40
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 30 - 31-32 και  τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 30 και την εργασία 3 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Γλώσσα, Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική,  Ιστορία, Ευέλικτη Ζώνη, Αγγλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: