Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 22 - 11 - 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 50-51 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,4,5,6 στις σελίδες 18 - 19 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στη σελίδα 18 στο Τετράδιο εργασιών.Διαβάζουμε την προπαίδεια.
ΜΕΛΕΤΗ Γράψαμε το τεστ της ενότητας.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 44-45-46
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια, Με μία φράση στη σελίδα 46
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία με θέμα το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: