Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 26 -11 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασιες στις σελίδες 66-68 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 46 στο Τετράδιο εργασιών. Συζητήσαμε τα λάθη που κάναμε στο επαναληπτικό. Μάθαμε να κλίνουμε ουδέτερα σε -ο
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία - αντιγραφή τις εργασίες 7-8 στη σελίδα 68 του βιβλίου.
ΑΣΚΗΣΗ: Κλίνω το ουσιαστικό πεύκο μέσα σε προτάσεις
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜ. Το πεύκο είναι δέντρο του δάσους.
ΓΕΝ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5 στο Τετράδιο εργασιών στις σελίδες 22-23 και τις εργασίες 1,3 και 2 (1,2)στη σελίδα 54 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών και την εργασία 2 (3,4) στη σελίδα 54 του βιβλίου.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 47-48-49
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 47

Δεν υπάρχουν σχόλια: