Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 29-11- 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη των φαινομένων που συναντήσαμε στις πρώτες ενότητες.
ΕΧΟΥΜΕ Αύριο θα γράψουμε το επαναληπτικό των πρώτων ενοτήτων. Θα πρέπει να διαβάσουμε πολύ καλά τις επαναληπτικές ασκήσεις του φυλλαδίου.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 50-51-52
ΕΧΟΥΜΕ Με λίγα λόγια - Με μία φράση.
Την άσκηση στη σελίδα 52
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε την πρώτη εργασία στη σελίδα 51.
ΕΧΟΥΜΕ: Η κάθε ομάδα θα γράψει  για το  θέμα που ανέλαβε από την εργασία 2 στη σελίδα 51.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Μιλήσαμε για τον κύκλο του νερού.
Θα γράψουμε για το νερό που υπάρχει στο νομό μας.  (ποτάμια, λίμνες, κόλπους -απλή αναφορά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: