Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-11-2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 4-5 στη σελίδα 50 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 στη σελίδα 50 στο Τετράδιο εργασιών (όπως κάναμε και στο σχολείο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν και υπολογιστή).
Γραμματική  αναγνώριση των λέξεων του μαθήματος:
κύριε, τη φασαρία, μεγάλης, τα αυτιά
Κλίνω τα ουσιαστικά: η εφημερίδα, το εξώφυλλο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό των τριών πρώτων ενοτήτων.
ΕΧΟΥΜΕ: Διαβάζουμε την προπαίδεια.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 47-48 και τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 19 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 47 και την εργασία 4  στη σελίδα 19 στο Τετράδιο εργασιών
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 51-52 
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 52 και την εργασία 2 στη σελίδα 17 στο Τετράδιο εργασιών( μόνο το ερωτηματολόγιο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: