Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 6 - 11 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 15 - 16 - 17 στο Ανθολόγιο.
Κάναμε τις επαναληπτικές ασκήσεις στο φυλλάδιο και μάθαμε τη γραμματική αναγνώριση των ουσιαστικών και των επιθέτων.
ΕΧΟΥΜΕ να φέρουμε εικόνες και κείμενα με ζώα που κινδυνεύουν.
Ανάγνωση στη σελίδα 15 από την αρχή ως τραγουδάνε.
Στο φυλλάδιο  να κάνουν γραμματική αναγνώριση σε ένα ουσιαστικό και σε ένα επίθετο από το μάθημα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ Να κάνουμε κάθετα τις πράξεις:
52 - 16 =                              46 - 19 =                   54 - 28 =
46 - 17 =                               35 Χ 6 =                   42 Χ 7 =
29 Χ 8 =                               37 Χ 8 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 41 - 42 και του βιβλίου και την εργασία 5 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 42 και την εργασία 6 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: