Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ - ΔΟΚΙΜΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ - ΔΟΚΙΜΕΣ)
ΠΡΟΣΘΕΣΗ:               1Η ΔΟΚΙΜΗ       2Η ΔΟΚΙΜΗ    3Η ΔΟΚΙΜΗ
  308 (ΠΡΟΣΘΕΤΈΟΣ)
+256 (ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ)
  564 (ΑΘΡΟΙΣΜΑ )
   256
+ 308
   564
    564
- 308
  256
  564
 -256
  308


ΑΦΑΙΡΕΣΗ                    1Η ΔΟΚΙΜΗ                       2Η ΔΟΚΙΜΗ
      805 (ΜΕΙΩΤΕΟΣ)
    -390  (ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ)
     415 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ  Ή
              ΔΙΑΦΟΡΑ)
    390
  +415
    805
  805
- 415
  390


1. Nα κάνετε τις πράξεις και τις δοκιμές τους:
Πρόσθεση
1η Δοκιμή
2η Δοκιμή
3η Δοκιμή
323+ 298
   +
   -
    -


Αφαίρεση
1η Δοκιμή
2η Δοκιμή
621


- 345
    +
   -

Αφαίρεση
1η Δοκιμή
2η Δοκιμή
600


- 89
    +
    -

Πρόσθεση
1η Δοκιμή
2η Δοκιμή
3η Δοκιμή
483+ 598
   +
   -
    -


2. Οι κάτοικοι σε ένα χωριό της Μακεδονίας είναι 760. Από αυτούς τα 267 είναι παιδιά. Πόσοι είναι οι ενήλικες του χωριού;
ΛΥΣΗ:  ………………………                                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………..                         ………………………………….. ………………………………..                         …………………………………..

3. Ο Νίκος έχει 48 ευρώ στον κουμπαρά του. Του έδωσε και οι γιαγιά του άλλα 75 ευρώ. Πόσα ευρώ έχει τώρα ο Νίκος;
ΛΥΣΗ:  ………………………                                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………..                         ………………………………….. ………………………………..                         …………………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια: