Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-11-2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα  55 του βιβλίου και τις εργασίες στις σελίδες 39-40 στο Τετράδιο εργασιών. Διαβάσαμε το μάθημα στη σελίδα 56
ΕΧΟΥΜΕ Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 56 του βιβλίου.
Ορθογραφία - Αντιγραφή την εργασία 5 στη σελίδα 55 του βιβλίου
Να κάνουμε γραμματική αναγνώριση των λέξεων:  εχθρούς,  ράχης,  φυσικούς, αριθμός
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 44-45 του βιβλίου και μάθαμε τις δοκιμές της αφαιρέσεις:
ΕΧΟΥΜΕ την άσκηση 4 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
Να κάνουμε τις αφαιρέσεις και τις δοκιμές :
    301                    148
 -   89                     - 79
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:  Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 36-37
ΕΧΟΥΜΕ Με λίγα λόγια - Με μια φράση.
Αύριο τα παιδιά θα σχολάσουν 11:30. Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: