Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 10 -12 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,6 στις σελίδες 9-10 του βιβλίου,  μιλήσαμε για τους χρόνους των ρημάτων και κάναμε εργασίες στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση  το "Παρατηρώ και μαθαίνω" στις σελίδες 9-10
Ορθογραφία την άσκηση 6 στη σελίδα 10
Γραμματική: Τους χρόνους των ρημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:Κάναμε την εργασία 3 στη σελίδα 65 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 30-31
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις και από μια δοκιμή για κάθε πράξη:
     351       931               465           301
  + 265    - 145              - 187       +   485
Γράφω ισοδύναμα κλάσματα:
1/2  = ..../4
1/4 = ...../8
2/6 = ..../3
1/5 = ..../10
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 60-61-62
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 60 -61 με δικά μας λόγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: