Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 29 - 1 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το τεστ της ενότητας.
Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 34 - 35 και τις εργασίες 1,2 4,5 στις σελίδες 35-36-38 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 34
Ορθογραφία την 3η πρόταση της εργασίας 4 και τις λέξεις της εργασίας 5 στη σελίδα 38
Στις 2 πρώτες παραγράφους υπογραμμίζουμε τα ουσιαστικά και κυκλώνουμε τα επίθετα.
Με τις λέξεις γενέθλια, πλατεία, χορός, πρόσκληση, δουλειά γράφω ένα μικρό κείμενο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Συζητήσαμε το επαναληπτικό που κάναμε και κάναμε εργασίες πάνω στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα  τις πράξεις και τις δοκιμές τους.
386 + 1.765 =                                 1.723 - 968 =              345 Χ 9 =
78 Χ 17 =                                                1.435 - 786 =
ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΞΕΡΟΥΝ.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 72 - 73  και την εργασία την 9 (προφορικά) στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 73 και την εργασία 10 στη σελίδα 27 στο Τετράδιο εργασιών.(θα γράψουμε λίγα λόγια για το ζώο που θέλουμε, θα κολλήσουμε φωτογραφίες και θα βρούμε ή θα γράψουμε ποιηματάκια, μύθους, ιστορίες κλπ  για αυτό.

Αύριο θα γίνει εκκλησιασμός των μαθητών. Οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο στις 8:30 και θα σχολάσουν μετά το τέλος της εκκλησίας (8:30 - 10.00)

Δεν υπάρχουν σχόλια: