Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 - 2 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5,6 στις σελίδες 41 - 42 στο βιβλίο, τις εργασίες 2,3, και μισή 4 στις σελίδες 13 -14 στο Τετράδιο εργασιών. Το μάθημα στη σελίδα 43 τις εργασίες 1,2,3,4,5,8,9,10 στις σελίδες 44 -45
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη  σελίδα 44 του βιβλίου.
Ορθογραφία τις λέξεις από τις εργασίες 9 - 10
Την εργασία 4 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών.
Να ξέρουμε ποια στοιχεία πρέπει να έχουμε γράψει σε μια πρόσκληση (σελίδα 44)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 88 - 89. Μάθαμε πώς μετατρέπουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό και πώς διαβάζουμε ένα δεκαδικό αριθμό ( και με τους δυο τρόπους)
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στη σελίδα 89
Να γράψουμε πώς διαβάζουμε τους δεκαδικούς αριθμούς με δυο τρόπους:
3,456
1,368
1,76
Διαβάζουμε πολύ καλά το συμπεραίνω στη σελίδα 89
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 78 -79-80 - 81
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση - Πώς μεταλαμβάνω
στις σελίδες 80 - 81

Δεν υπάρχουν σχόλια: