Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ)
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………….. ΗΜΕΡ. ……………..
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     Γράφω με δύο τρόπους τους δεκαδικούς αριθμούς:
2,34   =           ………………………………………………………………………
                     …………………………………………………………………………
1,245 =         ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..
234, 23 =       ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..
31,345 =        ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..

2. Γράφω με μορφή δεκαδικού κλάσματος τους δεκαδικούς αριθμούς :
  0,3 =  3/10                   0,321 =                         13,45 =
45,123 =                  0,98 =                           3,123 =

3. Γράφω με μορφή δεκαδικού αριθμού τα δεκαδικά κλάσματα:
12/100 = 0,12                9/100 = ……..                    12/1.000= ...........

132/10 = ........               123/100 = .........                 394/10 = ........

4. Γράφω με νούμερα τους παρακάτω αριθμούς:
Τρία κόμμα 345 χιλιοστά  = ...................
Τέσσερα υποδιαστολή   4 δέκατα 5 εκατοστά  = .....................
3 εκατοστά = .....................
12 χιλιοστά = ....................

5. Συμπληρώνω τα αποτελέσματα στις παρακάτω πράξεις:
3 Χ 100 = ..........           340 : 10 = .........                 3.000 : 100 = ...........
45 Χ 10 = ..........           31 Χ 10 = .........                 1200 : 10 = .............

6. Κάνω τις παρακάτω πράξεις:
45
38
289
367
1.345
2.144
2.000
2.300
Χ 31
Χ 35
Χ 8
Χ 7
+ 1.568
+ 789
- 256
- 134Δεν υπάρχουν σχόλια: