Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 12 - 2 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2, 3 στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών, τις εργασίες 5,6 στη σελίδα 45 του βιβλίου, το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 154,155,156,157 στο Ανθολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 154.
Ορθογραφία την 1η πρόταση στην παράγραφο 3  (Όποια ώρα κι αν πηγαίναμε στο περιβόλι, βρίσκαμε τη Ζακίγια, τη γυναίκα του Σαμίχ, να μαγειρεύει σκυφτή πάνω στη φωτιά.
Την εργασία 1 στη σελίδα 157 (μια ζωγραφιά)
Την εργασία 1 στη  σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις 1, και τη μισή 2  στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε εργασίες εμπέδωσης στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Να τελειώσουμε την εργασία 2 στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
Τις εργασίες 1,2 στο φυλλάδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 81-82-83.
ΕΧΟΥΜΕ το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 83 και την εργασία 19 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: