Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 19 - 2 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,6,8 στις σελίδες 50 - 51 του βιβλίου και τις εργασίες 1(μισή) και 2 στις σελίδες 18 - 19 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την τελευταία παράγραφο στη σελίδα 49 (-Πώς διαφέρουμε .... μαργαρίτες)
Αντιγραφή όσοι είχαν λάθος στη ορθογραφία.
Την εργασία 1 (μισή)  στη σελίδα 18  στο Τετράδιο εργασιών
Βρίσκω 5 ρήματα από το μάθημα και τα γράφω στο Α΄ πρόσωπο (εγώ) στον ενεστώτα, παρατατικό, αόριστο, εξακολ. μέλλοντα και στιγμιαίο μέλλοντα.
Π.Χ.
Ενεστώτας
φυτρώνω
Παρατατικός
Φύτρωνα
Εξακ. Μέλ.
Θα φυτρώνω
Αόριστος
Φύτρωσα
Στιγμ. Μέλ.
Θα φυτρώσω


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  Μάθαμε να κάνουμε πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών. Κάναμε παραδείγματα στον πίνακα.
Κάναμε την εργασία 1α στη σελίδα 92 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 4 στη σελίδα 93 του βιβλίου  και την εργασία 2 στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: