Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΔΕΥΤΕΡΑ 18 - 2 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,4,5 στις σελίδες 16 -17 στο Τετράδιο εργασιών. Διαβάσαμε το μάθημα στις σελίδες 49 - 50 και κάναμε την εργασία 7 στη σελίδα 52.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 49.
Ορθογραφία την εργασία 7 στη σελίδα 52.
Αντιγραφή την εργασία 7 στη σελίδα 52. (όσοι είχαν λάθος στην ορθογραφία).
Την εργασία 3 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,6 (μισή) στις σελίδες 28 - 29 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 (μισή), την εργασία 7 στη σελίδα 29 στο Τετράδιο εργασιών.
Τοποθετώ την υποδιαστολή στους αριθμούς με τέτοιον τρόπο ώστε ο αριθμός 6 να δείχνει εκατοστά:
2654                  9369                    62                 3569              2236           196
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 97 - 98 .
ΕΧΟΥΜΕ το μάθημα στη σελίδα 97.

Δεν υπάρχουν σχόλια: