Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΑ - ΖΩΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
(ΦΥΤΑ)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.     Γράφω από δυο φυτά σε κάθε κατηγορία:
Μονοετή:      α) ...............................................  β) ...........................................
Πολυετή:      α) ...............................................  β) .............................................
Φυλλοβόλα: α) ...............................................  β) .............................................
Αειθαλή:      α) ...............................................  β) .............................................
Πόες:           α) ...............................................  β) .............................................
2.     Γράψε πώς χωρίζουμε τα φυτά ανάλογα από το είδος του βλαστού τους.
.......................      ........................................                  .............................. .....

3.     Γράψε δύο φυτά που:
Τρώμε τα φύλλα τους: α) .................................  β) ...............................
Τρώμε το βλαστό τους: α) ...............................  β) ....................................
Τρώμε τον καρπό τους: α) ...............................  β) ....................................

4. Γράψε ποια προϊόντα παίρνουμε από την ελιά:
....................................................................................................
....................................................................................................

5. Γράψε ποια προϊόντα παίρνουμε από το  αμπέλι:
......................................................................................................
.........................................................................................................

6. Πώς γίνεται η συγκομιδή των καρπών της ελιά:
...........................................................................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

7. Ποια φαγητά πρέπει να τρώμε σχεδόν κάθε μέρα και ποια λίγες φορές το μήνα;
(βλέπε πυραμίδα διατροφής σελ. 62)
Καθημερινά:...................................................................................................
Σπάνια: ...........................................................................................................

8. Ποια είναι τα μέρη του φυτού; Τι δουλειά κάνουν τα φύλλα του φυτού:
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................

9. Τι χρειάζονται τα φυτά για να αναπτυχθούν;
............................................................................................................................
(ΖΩΑ)
 1.Γράφω ποια ζώα λέμε κατοικίδια:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2.Γράφω ποια προϊόντα παίρνει ο άνθρωπος από τα ζώα:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3. Γράφω πέντε ζώα που ζουν στα ελληνικά δάση:
.....................................................................................................
........................................................................................................

4. Γράφω ποια «λύση» (προσαρμογή)  έχουν βρει η αρκούδα, ο λαγός
και το αγριοκάτσικο για να ξεπερνούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;
.....................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
........................................................................................................ 
5. Γράφω πέντε ζώα που ζουν στις  ελληνικές θάλασσες:
....................................................................................................
.................................................................................................

6. Πώς αντιμετωπίζουν τους εχθρούς τους  το χταπόδι και ο αχινός:
.................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
7. Γράφω πέντε ζώα που ζουν σε μέσα ή κοντά σε γλυκά νερά (λίμνες και ποτάμια):
..................................................................................................................
..................................................................................................................

8. Ποια ζώα ονομάζουμε θηλαστικά;
.....................................................................................................................
......................................................................................................................

9. Γράφω τρία ζώα που γεννούν μικρά και τρία που γεννούν αυγά:
Γεννούν μικρά: ................................................................................
Γεννούν αυγά: .................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: