Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 21 - 2 - 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1β, 2,3 στις σελίδες 92-93 του βιβλίου και τις εργασίες 1,3,4,5,6 στις σελίδες 30 - 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 5,6 στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις:
3,5 Χ 100 =                                    3,15 Χ 10 =              4,8 Χ100 =
75,1 : 100 =                                    72,1 :  10 =                 9 : 100 =
65 : 1.000 =                                    54 :100 =                   49 : 10 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 86 - 87.
ΕΧΟΥΜΕ:  "Με λίγα λόγια" ,  "Με μία φράση" στη σελίδα 87
Γράφω 4 προτάσεις με τις λέξεις της άσκησης  στη σελίδα 87
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 86
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 1 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Ασχοληθήκαμε με το τι πρέπει να κάνουμε σαν ποδηλάτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: