Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 - 2 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις στα φαινόμενα της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ:Τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό στην ενότητα. Θα πρέπει να διαβάσουμε τις ασκήσεις που κάναμε (φυλλάδιο και τετράδιο)
Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 53
Την εργασία 4 (μισή) και 5 στο φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:Κάναμε τις εργασίες 1,3,4, και εξηγήσαμε την εργασία 2 στις σελίδες 32 -33 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε την 1η εργασία στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 στη σελίδα 33
Διαβάζω με δυο τρόπους τους αριθμούς:
3,483                   1,58
Γράφω τα δεκαδικά κλάσματα σαν δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα:
3,54              3,168                         3,1

35/10              3.251/ 100
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στιςσελίδες 85 -86 και τις εργασίες στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 85
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 87.
ΕΧΟΥΜΕ: "Αξίζει να διαβάσουμε" και την εργασία 3α στη σελίδα 87
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ:Συνεχίσαμε την ανάγνωση της Οδύσσειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: