Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 - 3 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 60-61 και τις εργασίες 4,5, 8,9 στις σελίδες 62-63 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 60
Ορθογραφία τις εργασίες 8,9  στη σελίδα 63
Κάνω χρονική αντικατάσταση των ρημάτων σε όλους τους χρόνους:
τραγουδώ, λύνω
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,4,5 στις σελίδες 34,35 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω τους τετραψήφιους αριθμούς που μπορώ να σχηματίσω με τα ψηφία 3,2,4,5
Ανεβαίνω 300-300 από το 4.700 - 6.800
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 89-90-91 και τις εργασίες στη σελίδα 35 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 92 .
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 92 και την εργασία 1 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ:Συνεχίσαμε την ανάγνωση της Οδύσσειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: