Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 7 - 3 - 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 104-105 του βιβλίου και τις εργασίες 2,3,5 στις σελίδες 40-41 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Μαθαίνω στη σελίδα 105
Τις εργασίες 1,4 στις σελίδες 40-41 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω κάθετα τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
3,18 + 4 =                          1,54 - 0,84 =                  35 Χ 16 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:  Κάναμε το μάθημα στις σελίδες  93-94
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 93 - 94 (με δικά μας λόγια)
Τι σημαίνει η λέξη παραβολή (μαθαίνω τις λέξεις σελίδα 94)
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 94-95
ΕΧΟΥΜΕ: Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 95
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Ασχοληθήκαμε με την κατασκευή μάσκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: