Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΩΣ 7Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 7.000)
ΟΝΟΜΑ:........................................ ΗΜΕΡ........................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να ανεβείτε πενήντα πενήντα  από το 6.000 ως το 7.000
6.000,  ............, ...................,   .................,  .................,   ...................., ................, ..........,  ............, ...................,   .................,  .................,   ...................., ................,
...........,  ............, ...................,   .................,  .................,   ...................., ................,

2. Βάλε τους αριθμούς στη σειρά  από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:
3.459  - 1.567  - 234 – 2.255  - 2.080 – 5.219 – 4.911 – 3.785 – 3.941
……... < …….... <…….... <…...…. <……...... <….….... <…..….. <…...…. <…..…..

3. Να γράψετε τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό:
............. <  3.000 <.......................               ..............< 4.000 < .....................
............. <  4.999 <.......................               ..............< 2.900 < .....................
............. <  4.800 <.......................               ..............< 1.999 < .....................
............. <  2.230 <.......................               ..............< 1.409 < .....................
............. <  6.500 <.......................               ..............< 6.999 < .....................

4. Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις κάθετα:
α) 1,98 – 1,328=     β) 3,9 – 2,67 =      γ) 2,87 +  77 =    δ) 21 – 2,39 =  ε) 2,7 + 4,78 =
πράξη
πράξη
πράξη
πράξη
πράξη

5. . Να γράψετε τρεις αριθμούς που βρίσκονται ανάμεσα στους:
1,1 <  …………,        ………,   …………  < 1,3
0,4 <  …………,        ………,   …………  < 0,5
3    <  …………,        ………,   …………   < 4
7    <  …………,        ………,   …………  < 7,2
4,2  <  …………,        ………,   …………  < 4,5

6. Μετατρέπω τους δεκαδικούς σε δεκαδικά κλάσματα:
  0,56 =56/100                0,433 =                6,74 =                      6,9 =  

7. Μετατρέπω τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς  
2/10 = ……..                56/1.000= …….       23/100 = …….           44/1.000 = …….

8. Γράφω τα χρήματα με  αριθμούς:
τρία ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά: ………………………..
1ευρώ και 2  λεπτά: ……………………….
2 ευρώ και τέσσερα λεπτά: ………………..
3 λεπτά: …………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: