Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ)
ΟΝΟΜΑ.................................................................... ΗΜΕΡ. ...........................
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Ο Αντώνης έχει δυο βιβλιοθήκες στο σπίτι του. Η πρώτη έχει 8 ράφια και σε καθένα από αυτά υπάρχουν 35 βιβλία. Η δεύτερη έχει 6 ράφια και σε καθένα από αυτά υπάρχουν 45 βιβλία.
Α) Πόσα βιβλία υπάρχουν στην πρώτη και πόσα στη δεύτερη βιβλιοθήκη;
Β) Σε ποια βιβλιοθήκη υπάρχουν περισσότερα βιβλία και πόσα περισσότερα;
Γ) Πόσα βιβλία έχει συνολικά ο Αντώνης στις δυο βιβλιοθήκες;
Λύση:               Α                              Β                                                      Γ
.........................................       ......................................         .......................................
.........................................       ......................................         .......................................
.........................................       ......................................         .......................................
Απαντήσεις: Α ............................................................................................................
Β. ................................................................................................................................
Γ .................................................................................................................................
2. Ο κύριος Γιώργος έχει στο κτήμα του 326 πορτοκαλιές, 195 μανταρινιές και 318 λεμονιές.
Α) Πόσα δέντρα έχει συνολικά στο κτήμα του ο κύριος Γιώργος;
Β) Ο κύριος Γιώργος πρέπει να ρίξει 2 κιλά λίπασμα σε κάθε δέντρο. Πόσα κιλά λίπασμα χρειάζεται συνολικά;
 Λύση:               Α                                                        Β                                                      
............................................................         ..........................................................
 ............................................................         ..........................................................
............................................................         ..........................................................
............................................................         ..........................................................
Απαντήσεις: Α ............................................................................................................
Β. ................................................................................................................................
3. Το πιάνο της Σταυρούλας ζυγίζει 285 κιλά. Το πιάνο της Δάφνης ζυγίζει 36 κιλά λιγότερο.
Α) Πόσο ζυγίζει το πιάνο της Δάφνης;
Β) Πόσο ζυγίζουν και τα δύο πιάνα μαζί;
Λύση:               Α                                                        Β                                                     
............................................................         ..........................................................
 ............................................................         ..........................................................
............................................................         ..........................................................
Απαντήσεις: Α ............................................................................................................
Β. ................................................................................................................................
4. Κάνω τις πράξεις:
2.345
3.090
4.098
978
3.765
456
358
6.873
+ 1.478
- 2.345
- 1.299
+ 2.567
- 1.587
Χ 9
Χ 8
- 3.987

Δεν υπάρχουν σχόλια: