Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 - 4 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 6,8,9,10,12 στις σελίδες 21-22 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες 42-43 στο Τετράδιο εργασιών. Συζητήσαμε την εργασία 5 στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την εργασία 12 στη σελίδα 22.
Βρίσκω 3 ρήματα ενεργητικής φωνής στις σελίδες 19-20 και κάνω χρονική αντικατάσταση στο πρώτο πρόσωπο (εγώ).
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,6 στις σελίδες 124-125 του βιβλίου και τις εργασίες 1,4 και τη μισή 3 στις σελίδες 22 - 23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 και τη μισή 3 στις σελίδες 22 - 23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 110-111-112 
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 110 και να τελειώσουμε τη ζωγραφιά στη σελίδα 112
Φέρνω εικόνες με τις χρήσεις του νερού (πότισμα, πλύσιμο κλπ) και σχετικές με τη ρύπανση του νερού (για την Τετάρτη)
Φέρνω εικόνες του νομού μας (για την Πέμπτη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: