Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 5 - 4 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 15 - 16 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2, 10 στις σελίδες 16, 18.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 15
Ορθογραφία την εργασία 10 στη σελίδα 18 του βιβλίου.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5, στις σελίδες 18 -19  στο Τετράδιο εργασιών, και την εργασία 3 στη σελίδα 121 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα:
3.654 + 786 =                                  3.000 - 1.965 =                       544 Χ 7 = 
48 Χ 47 =                                        389 : 3 =                                  854 : 7 = 
163 : 2 =                                           583 : 3 = 
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 107-108-109 και την εργασία 1 στη σελίδα 43 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ Το μάθημα στη σελίδα 108 και από την εισαγωγή τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν την εποχή του χαλκού (9σελ. 107).
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 111 -112.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε το μάθημα.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Διαβάσαμε ένα κείμενο για το νερό (Από το βιβλίο ΔΙΑΒΑΖΩ) και κάναμε εργασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: