Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 14 - 5 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,4,5,6,7,9 στις σελίδες 38 -39 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,3,4,και την 5 προφορικά στις σελίδες 52 - 53  στο Τετράδιο εργασιών 
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις από τις εργασίες 7,9 στη σελίδα 39
Την εργασία 5 στη σελίδα  53  στο Τετράδιο εργασιών
Την εργασία 8 στη σελίδα 39 του βιβλίου (όποιος δεν την έκανε).


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 4 στη σελίδα 135 και τις εργασίες 1,2,3,στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 5,6 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες ανασκόπησης στις σελίδες 105, 130 του βιβλίου  και στη σελίδα 48 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Επανάληψη της ενότητας. Θα διαβάσουμε πολύ καλά τις  σελίδες 105, 130 του βιβλίου  και τη σελίδα 48 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: