Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ

(ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
Α. Μάθαμε να διαβάζουμε, να γράφουμε και να ταξινομούμε τους αριθμούς ως τις 10.000

1. Γράφουμε με ψηφία τους αριθμούς:
εφτά χιλιάδες δέκα: .....................            δυο χιλιάδες τριακόσια πέντε .................
εννιά χιλιάδες τριάντα πέντε  ................  οχτώ χιλιάδες εξακόσια έξι  ....................
2. Γράφουμε τους αριθμούς με γράμματα:
3.567 : .....................................................................................................
4.302: .......................................................................................................
8.002: ........................................................................................................
3. Βάζω τους αριθμούς από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο:
2.456,   900,  3.100,   4.098, 7.908,  29,  9.000, 3.980,   4.097
...........< ............< ............< ............< ............< ............< ............< ............< ............
4. Βάζω τους αριθμούς από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο:
9.000,     509,    5.099,    3.345,    5.909,   78,   129,   4.890,   4.980 
...........> ............> ............> ............> ............> ............> ............> ............> ............
Β Μάθαμε την αξία των ψηφίων ενός αριθμού ανάλογα με τη θέση του.
9.876   Το 6 δείχνει  μονάδες (τελευταίο ψηφίο)
            Το 7 δείχνει δεκάδες (δεύτερο ψηφίο από το τέλος)           7Δ=70 Μ 
            Το 8 δείχνει εκατοντάδες (τρίτο ψηφίο από το τέλος)  8Ε = 800 Μ
            Το 9 δείχνει χιλιάδες (τέταρτο ψηφίο από το τέλος)    9Χ = 9.000 Μ

5.Γράψε τη αξία των ψηφίων των αριθμών:
7. 429   7 σημαίνει 7.000                              4 σημαίνει ...........................
             2 σημαίνει ............                9 σημαίνει ..........................

4. 972   7 σημαίνει ...........                 4 σημαίνει ...........................
             2 σημαίνει ............                9 σημαίνει ..........................
Γ. Μάθαμε να κάνουμε προσθέσεις  και αφαιρέσεις καθώς και τις επαληθεύσεις (δοκιμές) τους:
ΠΡΟΣΘΕΣΗ:                                      1Η ΔΟΚΙΜΗ       2Η ΔΟΚΙΜΗ    3Η ΔΟΚΙΜΗ
  308 (ΠΡΟΣΘΕΤΈΟΣ)
+256 (ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ)
  564 (ΑΘΡΟΙΣΜΑ )
   256
+ 308
   564
    564
 - 308
  256
  564
 -256
  308


               ΑΦΑΙΡΕΣΗ                          1Η ΔΟΚΙΜΗ                       2Η ΔΟΚΙΜΗ
      805 (ΜΕΙΩΤΕΟΣ)
    -390  (ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ)
     415 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ  Ή          ΔΙΑΦΟΡΑ)
    390
  +415
    805
  805
- 415
  390


6. Κάνω τις προσθέσεις και τις δοκιμές τους: (προσέχουμε τα κρατούμενα)
πράξη
1η δοκιμή
2η δοκιμή
3η δοκιμή
πράξη
1η δοκιμή
2η δοκιμή
3η δοκιμή
3.7891.148+ 2.589+ 2.581

7. Κάνω τις αφαιρέσεις και τις δοκιμές τους: (προσέχουμε τα κρατούμενα)
πράξη
1η δοκιμή
2η δοκιμή

πράξη
1η δοκιμή
2η δοκιμή
3.789


5.900


-  2.589


- 2.581

                                                                        
Δ. Μάθαμε την προπαίδεια (όσοι δεν την ξέρουν καλά να τη διαβάσουν το καλοκαίρι).

Ε. Μάθαμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό με μονοψήφιο πολλαπλασιαστή.

Πολλαπλασιάζω το 5 με το 8  5Χ8 =40 Γράφω το 0 και έχω 4 κρατούμενα.
Πολλαπλασιάζω το 5 με το 6  5Χ6 =30  30 και 4 τα κρατούμενα   34  Γράφω το 4 και έχω 3 κρατούμενα.
Πολλαπλασιάζω το 5 με το 5 5Χ5 =25  25 και 3 τα κρατούμενα 28 Γράφω το 28.
             568      4
                          568      3
                  568 
Χ 5
Χ 5
Χ 5
0
40
2840

8. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς:
389
796
496
684
382
907
876
Χ 8
Χ 8
Χ 5
Χ 4
Χ 9
Χ 7
Χ 6

ΣΤ. Μάθαμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό με διψήφιο πολλαπλασιαστή.

 


9. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς:
56
95
47
87
69
38
39
Χ 36
Χ 78
Χ 46
Χ 67
Χ 94
Χ 37
Χ 92Ζ. Μάθαμε να κάνουμε διαίρεση.
 


Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης ένα τονίζουμε από αριστερά τον διαιρετέο και λέμε:
Το  3 στο 4 χωράει 1 φορά το γράφουμε στο πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό. 1 φορά το 3 ....= 3 Το γράφουμε κάτω από το τονισμένο ψηφίο του διαιρετέου και κάνουμε αφαίρεση.      4- 3 =1
Τονίζουμε το δεύτερο ψηφίο του διαιρετέου και ο κατεβάζουμε δίπλα στο υπόλοιπο (1)  και γίνεται 15 και λέμε το 3 στο 15 χωράει 5  φορές . Γράφουμε το 5 στο πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό. 5 φορές το 3 = 15 . Το   γράφουμε κάτω από τους αριθμούς και κάνουμε αφαίρεση. 15 – 15 =0. Τονίζουμε  και κατεβάζουμε το άλλο ψηφίο του διαιρετέου και λέμε το 3 στο 7 χωράει 2 φορές. Γράφουμε το 2 στο πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό  2 φορές το 3  = 6  Το γράφουμε κάτω από το ψηφίο που κατεβάσαμε και κάνουμε αφαίρεση 7 – 6 = 1
Η διαίρεση τελείωσε  γιατί δεν έχουμε άλλα ψηφία στο διαιρετέο

10. Κάνουμε κάθετα τις διαιρέσεις:
492 : 2                             694 : 3                742 : 2

Η. Μάθαμε το μέτρο και τις υποδιαιρέσεις του.
1ΜΈΤΡΟ = 10 ΔΈΚΑΤΑ = 100 ΕΚΑΤΟΣΤΑ = 1.000 ΧΙΛΙΟΣΤΑ
1ΔΕΚΑΤΟ = 10 ΕΚΑΤΟΣΤΑ = 100 ΧΙΛΙΟΣΤΑ
1ΕΚΑΤΟΣΤΟ = 10 ΧΙΛΙΟΣΤΑ

11. Μετράμε τις παρακάτω γραμμές.(με χιλιοστά )
_____________          _________                            _____
................... χιλ.                ............. χιλ.                    .........χιλ.
Ι. Μάθαμε τα γνωρίσματα του κύβου και του στερεού ορθογώνιου (ορθογ. παραλληλεπίπεδο)
ΚΥΒΟΣ ΕΧΕΙ                                     ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ
6 έδρες ίσες (τετράγωνα)                    6 έδρες άνισες (ορθογώνια)
12 ακμές ίσες                                       12 ακμές άνισες
8 κορυφές                                            8 κορυφές

Κ. Μάθαμε να κάνουμε κύκλους και ορθές γωνίες.

12. Κάνουμε μια ορθή γωνία με κορυφή το σημείο Α και έναν κύκλο με κέντρο το σημείο Β και ακτίνα 1 εκ.


                                                         • Β

         Α •

 ΙΑ. Μάθαμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό και διαίρεση με το 10, 100, 1.000, ...
Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 10, 100 ...... προσθέτουμε στο τέλος του αριθμού τόσα μηδενικά όσα έχει ο αριθμός  π.χ 34 Χ 10 = 340
Όταν διαιρούμε  έναν αριθμό με το 10, 100 ...... αφαιρούμε από το τέλος του αριθμού τόσα μηδενικά όσα έχει ο αριθμός  π.χ 3400 : 100  = 34

13. Κάνουμε τις παρακάτω πράξεις:
234Χ 10 = ...............       36 Χ 100 = .............           4 Χ 1.000 = ...................
4.500: 10 = ...........          3.000 : 100 = ...........          3.000 : 1.000 = ..............

ΙΒ. Μάθαμε τα κλάσματα(διαβάζουμε , τι δείχνουν οι όροι τους κλπ.), τις κλασματικές μονάδες, τα δεκαδικά κλάσματα και τα ισοδύναμα κλάσματα.
   4                αριθμητής  δείχνει πόσα ίσα μέρη  πήραμε
   6                παρονομαστής δείχνει σε πόσα ίσα μέρη  χωρίζουμε
Κλασματικές μονάδες είναι τα κλάσματα που έχουν αριθμητή το ένα.
δεκαδικά κλάσματα είναι τα κλάσματα που έχουν παρονομαστή πολλαπλάσια του 10 δηλαδή 10, 100, 1.000,....)
Ισοδύναμα λέγονται τα κλάσματα που έχουν διαφορετικούς όρους (αριθμητή, παρονομαστή) αλλά έχουν ίση αξία. π.χ.
14. Διαβάζουμε τα κλάσματα:
   3/5  ............................................................................................................
  2/4  .............................................................................................................
 4/6   ..........................................................................................................
15. Γράφω τις κλασματικές μονάδες από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη
  1/5 ,    1/2,      1/9,   1/7,   1/10,   1/3     1/13

..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........
16. Γράφω ισοδύναμα κλάσματα:
1/5=   ,  1/2  =  , 3/6 =  ,  2/3 = ,   4/5 = ,   2/4 =

ΙΓ. Μάθαμε να γράφουμε δεκαδικά κλάσματα σαν δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα.
Για να γράψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σαν δεκαδικό αριθμό γράφουμε τον αριθμητή του κλάσματος και μετράμε από το τέλος του αριθμού τόσα ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής και βάζουμε υποδιαστολή. Αν  δεν έχει τόσα ψηφία βάζουμε μηδενικά μπροστά από τον αριθμό μας. π.χ. 51/100=  0,51
Για να γράψουμε έναν δεκαδικό σαν κλάσμα γράφουμε τον αριθμό χωρίς υποδιαστολή στον αριθμητή και για παρονομαστή γράφουμε το 1 και τόσα μηδενικά όσα δεκαδικά ψηφία είχε ο δεκαδικός αριθμός. π.χ 3,456 =

17. Γράφω τους δεκαδικούς αριθμούς σαν δεκαδικά κλάσματα.
2,3 =......... ,    4,123= ................,   0,09 = ............, 0,98 = ............  2,35= ...........
18. Γράφω τα δεκαδικά κλάσματα σαν δεκαδικούς αριθμούς.
=  ........,    =  ........,    =  .......,    =  .......,    =  .......,    =  ........,   
ΙΔ. Μάθαμε να διαβάζουμε  και να γράφουμε δεκαδικούς αριθμούς.
4,234   =         τέσσερα  και διακόσια τριάντα τέσσερα χιλιοστά
                     τέσσερα και δυο δέκατα τρία εκατοστά και τέσσερα χιλιοστά
19.  Γράφω με δύο τρόπους τους δεκαδικούς αριθμούς:
0,98 =           ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..
2,308 =         ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..
1,439 =         ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..

20. Γράφω με αριθμούς τους δεκαδικούς : (προσέχουμε τα ψηφία να είναι στη σωστή θέση, 1ο ψηφίο μετά την υποδιαστολή δέκατα, 2ο ψηφίο εκατοστά, 3ο ψηφίο χιλιοστά)
τρία και εφτά εκατοστά …………………
τριάντα και 234 χιλιοστά …………………
έξι και 4 δέκατα …………,            εννιά και 35 χιλιοστά …………………
ΙΕ. Μάθαμε να κάνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις δεκαδικών αριθμών.
(Προσέχουμε οι υποδιαστολές να είναι η μία κάτω από την άλλη. Αν ένας αριθμός δεν έχει υποδιαστολή βάζουμε την υποδιαστολή στο τέλος του αριθμού και συμπληρώνουμε με μηδενικά. Όλοι οι αριθμοί πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Αν δεν έχουν συμπληρώνουμε στο τέλος τους μηδενικά.)

21. Κάνω τις πράξεις κάθετα.(προσέχω οι υποδιαστολές η μία κάτω από την άλλη)
Α)  3,56+0,58                  Β) 5+2,56                           Γ) 4,009 + 1,4
Δ) 7 – 4,98                      Ε) 6,98 – 0,258                   ΣΤ) 4,178 – 2,59
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
ΙΣΤ. Μάθαμε να γράφουμε τους δεκαδικούς αριθμούς από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και αντίστροφα.
22. Γράφω τους αριθμούς αρχίζοντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.
2,9  -  3,9 – 0,89 – 2,89 – 0,59 – 4 – 5,2 – 2,5 - 4,09  - 4,095
..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........
ΙΖ. Μάθαμε τις μονάδες βάρους και την ώρα.
1 κιλό = 1.000 γραμμάρια
1 τόνος = 1.000 κιλά

22. Βάζω τους δείκτες στα ρολόγια για να δείχνουν την ώρα που πρέπει:
 

 
ΙΗ. Ακόμα μιλήσαμε για τη συμμετρία, τα μοτίβα, το τάγκραμ, το ελληνικό σύστημα αρίθμησης, τα ευρώ, μάθαμε να χρησιμοποιούμε την αριθμομηχανή και λύσαμε πολλά προβλήματα.Δεν υπάρχουν σχόλια: