Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ............................................................. ΗΜΕΡ. ……………………
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ο Νίκος ρώτησε τα παιδιά της τάξης του: «Ποιο είναι το αγαπημένο τους άθλημα;» Στη συνέχεια συγκέντρωσε τα στοιχεία, τα οργάνωσε και τα παρουσίασε σε πίνακα και σε σημειόγραμμα.
α) Να συμπληρώσετε ό,τι λείπει στον πίνακα και στο ραβδόγραμμα
άθλημα
πλήθος παιδιών
ποδόσφαιρο

βόλεϊ
4
μπάσκετ

άλλο
3
β) Ποιο άθλημα προτιμούν τα περισσότερα παιδιά;   ............................................
γ) Πόσα παιδιά ρώτησε ο Νίκος; ..................................................
2.Να γράψετε  τον αριθμό που θα προκύψει αν προσθέσω στον αριθμό 8.099:
α) μια μονάδα: ..........................................   β) μια δεκάδα: .................................
γ) μια εκατοντάδα: ...................................   δ) μια χιλιάδα: .................................
ε) δυο χιλιάδες: .......................................    στ)  1.500:  .....................................      
3. Συμπληρώνω τον πίνακα:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΧ
ΜΧ
Ε
Δ
Μ
Δέκα χιλιάδες είκοσι18.0081
4
6
0
5
Δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια


Δεκατέσσερις χιλιάδες έξι.4. Συμπλήρωσε την ακολουθία των αριθμών.
20.000
19.500
19.000
12.100
12.200
12.300
5. Να βάλετε το κατάλληλο σύμβολο ανισότητας (> ή <).
12.345   >  12.045              13.005 …… 13.050         19.909 …… 19.099
10.366 …… 10.636           10.999 …… 10.000         19.000 ……  1.999
             14.5006. Φτάνω στον αριθμό στόχο:
                         2 Χ …………..                                     9.500 + ……….

                    20.000 - ……..                                        16.000 - ……….. + ………   

Δεν υπάρχουν σχόλια: