Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΕΣΤ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)

ΟΝΟΜΑ:.........................................................................    ΗΜΕΡ. ……………..


1.   Βρες τα διπλάσια των αριθμών:                             2. Βρες τα μισά των αριθμών:
     3.600 ή……………………….                             6.000 ή………………….…..
     7.200 ή……………………….                             14.200 ή……………………
    9 .200 ή……………………….                             15.000 ή………………….…

3. Με τα ψηφία  1,  3,  6,  7,  0 σχημάτισε                  β. Κάνε το ίδιο με τα ψηφία   
   το μεγαλύτερο και το μικρότερο αριθμό:                                   1, 6,  9,  7,  8
                (με πρώτο  ψηφίο το  1)   
  μεγαλύτερος
  μικρότερος
1…………
1……………
 μεγαλύτερος
    μικρότερος
1…………
1……………
4. Συμπλήρωσε την ακολουθία των αριθμών.
10.500
11.000


19.000
19.100


15.070
15.080


 
5. Να βάλετε το κατάλληλο σύμβολο ανισότητας (> ή <).
19.345   >  19.245                      16.050 …… 16.500               9.909 …… 18.099
14.366 …… 14.636                  9.999 …… 19.000                 12.000 ……  1.299
6. Να γράψετε  τον αριθμό που θα προκύψει αν προσθέσω στον αριθμό 9.999:
α) μια μονάδα: ..........................   β) μια δεκάδα: ............................
γ) μια εκατοντάδα: .....................  δ) μια χιλιάδα: ...........................

7. Στο παρακάτω γεωμετρικό σχήμα να υπολογίσετε το μήκος πλευράς.
                         
                                                             ΛΥΣΗ
                                        
        ..........................................................................
                                                ..........................................................................
                                                ..........................................................................
                                              ΑΠΑΝΤΗΣΗ:.....................................................

               Περίμετρος = 15 εκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: