Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ: ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗ 4Η ΕΝΟΤΗΤΑΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗΝ 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΟΝΟΜΑ........................................................ ΗΜΕΡ.       .....................
Μάθαμε να κλίνουμε προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά  σε –ος

Τα προπαροξύτονα ουσιαστικά σε –ος  κατεβάζουν τον τόνο στη γενική του ενικού και στη γενική και στην αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. Δεν κατεβάζουν τον τόνο σε καμιά πτώση τα προπαροξύτονα ουσιαστικά σε –ος που είναι σύνθετες λέξεις, πολυσύλλαβες λέξεις και τα κύρια ονόματα.

1. Γράφω τα παρακάτω ουσιαστικά στις παρακάτω πτώσεις.
Ονομαστική
Γενική ενικού
Γενική  πληθυντικ.
Αιτιατική πληθυντικ.
ο ανεμόμυλος
του
των
τους
ο σύλλογοςο ανθόκηποςο έφηβοςο βάτραχοςο πρόλογος
Μάθαμε να παράγουμε ρήματα από άλλες λέξεις. Τα ρήματα που παράγονται από άλλες λέξεις έχουν καταλήξεις: -ώνω,  - εύω, -ίζω, -αίνω, - άζω, -ιάζω

2. Γράφω τα ρήματα που παράγονται από τις λέξεις:
Λέξη
Ρήμα
Λέξη
Ρήμα
Πότισμα

Ζέστη

Ελπίδα

Κρύο

Κούρεμα

Αγκαλιά

Ζήλια

Βάρος

Κοίταγμα

φως

Σίδερο

Καλημέρα

                                                                                                                                                           
Μάθαμε να μετατρέπουμε ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και αντίστροφα.
Για να μετατρέψουμε μια ονοματική φράση σε ρηματική κάνουμε το ουσιαστικό που είναι σε ονομαστική ρήμα και το ουσιαστικό που είναι σε γενική το γράφουμε στην αιτιατική. Π.χ Η ρύπανση της θάλασσα.     Ρυπαίνω τη θάλασσα.
Για να μετατρέψουμε μια ρηματική φράση σε ονοματική κάνουμε το ρήμα ουσιαστικό και το ουσιαστικό που έχουμε το γράφουμε στη γενική.

3. Μετατρέπω τις ρηματικές φράσεις σε ονοματικές και αντίστροφα.
Ρηματική φράση
Ονοματική φράση
Αυξάνεται η ρύπανση.

Λύθηκαν τα προβλήματα.


     Η διόρθωση των λαθών

     Η διακοπή του νερού
Θυμηθήκαμε τα ουδέτερα ουσιαστικά σε  -υ και μάθαμε  τον πληθυντικό τους.

4. Γράφω τα ουδέτερα ουσιαστικά στον άλλο αριθμό στην ίδια πτώση:
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
το βράδυ


     τα  δόντια

       των παιδιών
το δίχτυ

το ζαρκάδι


    τα δάκρυα

Μάθαμε να διακρίνουμε τα άρθρα (είναι μπροστά από ουσιαστικό) από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας (είναι κοντά σε ρήμα).

5.Υπογράμμιζω στο κείμενο τα οριστικά άρθρα και κυκλώνω τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών.
Και ούτε τους περνούσε καθόλου από το μυαλό να πετάξουν κάτι, επειδή το χρησιμοποίησαν μια φορά. Σήμερα όμως έχουμε ένα σωρό πράγματα που είναι φτιαγμένα ειδικά για  να τα πετάμε στα σκουπίδια, αφού τα χρησιμοποιούμε μονάχα μια φορά. Αυτά τα πράγματα τα λέμε «μίας χρήσης».

Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τις απλές από  τις σύνθετες προτάσεις.

6. Βάζω (Α) για τις απλές προτάσεις και (Σ) για τις σύνθετες.
(........ ) Τα αγόρια και τα κορίτσια κάνουν γυμναστική.
(.........) Ο Νίκος γράφει.
(.........) Οι άνθρωποι πάνε διακοπές.
(.........) Ο Αντώνης επισκέφτηκε το καλοκαίρι τη Ρόδο, τη Σύμη και το Καστελόριζο.

Μάθαμε την οικογένεια της λέξης ποιώ (ποιητής, ποίημα, ηθοποιός ,κλπ.)

7. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν και τονίζω.
π......ητής,  επιπλοπ.....ός, αρτοποι.....ο,  χειρο...ητός,  κακοπ....ός,  π....ητ...κός,  προειδοπ....ηση, ειδοπ.....ηση,  χρησιμοπ.....ώ, βράδ......α, δάκρ.....α, δίχτ......

8. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τα ρήματα που παράγονται από τις λέξεις που είναι μέσα στην παρένθεση.
Όταν έχω ώρα, πάω και ............................... (ψάρι) στην λίμνη.
Όταν οδηγούμε απρόσεχτα, .................................... (κίνδυνος) να τρακάρουμε.
Κάθε μέρα η μαμά ...................................... (σκούπα) το σπίτι.
Το πρωί η μαμά μας .....................................(αγκαλιά) πριν φύγουμε για το σχολείο.
Οι κριτές .................................... (στεφάνι) τους αθλητές.
Εγώ ................................ (γειτονιά) με τη Νίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: