Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2

(ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ)
ΟΝΟΜΑ …………………………………….. ΗΜΕΡ. …………………..

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.     Γράφω τα πολιτεύματα με τη σειρά που παρουσιάστηκαν και συμπληρώνω ποιος ή ποιοι κυβερνούσαν (είχαν την εξουσία).
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΕ   (-ΑΝ)2. Σωστό ή λάθος;
- Το πιο γνωστό μαντείο ήταν των Δελφών. ( ____ )
- Μερικά ποιήματα απαγγέλλονταν με τη συνοδεία κιθάρας. ( ____ )
- Ο βασιλιάς Θησέας θυσιάστηκε για να σωθεί η Αθήνα. ( ____ )
- Στη Σπάρτη γυμνάζονταν και τα κορίτσια. ( ____ )
- Ο Κλεισθένης χώρισε την Αττική σε φυλές  ( ____ )

3.Απαντώ στις ερωτήσεις:
Ø     Ονομάζονταν οι ενώσεις των πόλεων κοντά στα μαντεία: _________________
Ø     Ονομάστηκε η περιοχή της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας:
___________________       _________________________
Ø     Σ’ αυτούς τους δυο ρυθμούς χτίστηκαν οι ναοί: ____________  ___________
Ø     Λέγεται η εποχή που εξετάζουμε: ____________________
Ø   Οι νομοθέτες που μάθαμε ήταν στην Αθήνα: _____________, ____________,    ______________ και στη Σπάρτη:  ____________________.
Ø     Τύραννος της Αθήνας: ____________________.
Ø     Είχαν μεγάλη δύναμη στη Σπάρτη: _____________________.
Ø     Δεν είχαν κανένα δικαίωμα στη Σπάρτη: ______________.

4. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση:
*          Η αποικία είχε στενούς δεσμούς με…
Α. την πόλη κράτος             Β. τη μητρόπολη             Γ. τη Μεγάλη Ελλάδα
*          Πάνω στα αγγεία ζωγράφιζαν σκηνές  από…
Α. τη μυθολογία                  Β. τον πόλεμο                  Γ. την καθημερινή ζωή
*          Οι άνθρωποι για να βρουν απαντήσεις στα προβλήματά τους πήγαιναν…
Α. στους ναούς                   Β. στις αμφικτιονίες          Γ. στα μαντεία
*          Στη Σπάρτη τη μεγαλύτερη δύναμη την είχαν οι …
Α. 2βασιλιάδες                    Β. 5 έφοροι                      Γ. περίοικοι
*          Την εποχή αυτή αναπτύχθηκε …
Α. η διδακτική ποίηση          Β. η επική ποίηση             Γ. η δραματική ποίηση
*          Στην Αθήνα, τη Δημοκρατία τη θεμελίωσε ο …
Α. Δράκοντας                      Β. Πεισίστρατος               Γ. Κλεισθένης
5. Βάζω σε σειρά τα γεγονότα, αριθμώντας από το 1 έως το 6.
………..     Νόμοι του Σόλωνα                                                                                
………..    Βασιλεία του Κόδρου                                                        
………..     Νόμοι του Δράκοντα                                          
………..    Θεμελίωση της δημοκρατίας από τον Κλεισθένη
………..   Συνοικισμός του Θησέα                  
………..     Τυραννία του Πεισίστρατου            

6. Οι παρακάτω φράσεις αναφέρονται σε νομοθέτες που συναντήσαμε στα Αρχαϊκά χρόνια.  Προσπάθησε να βρεις σε ποιους:
§  Έφτιαξε τους νόμους και είπε στους Σπαρτιάτες να μην τους αλλάξουν ώσπου να γυρίσει.            ……………………………………..
§  Λένε ότι έγραψε τους νόμους του με αίμα, τόσο σκληροί ήταν .……………..….....                                              
§  Ήταν ποιητής, επώνυμος άρχων της Αθήνας, σοφός και αγαπητός στο λαό.                                        ……………………………………………….
§  Έφυγε από τη Σπάρτη και δεν ξαναγύρισε ποτέ.      ……………………….........
§  Με τους νόμους του θεμελίωσε τη δημοκρατία.     ..............................................

7. Αντιστοιχίζω τις φράσεις που ταιριάζουν.
Το ηρωικό έπος      ·         ·  μιλάει για τις χαρές και τις λύπες της ζωής. 
Το διδακτικό έπος  ·         ·  αφηγείται κατορθώματα ηρώων.
Η λυρική ποίηση    ·         · προσπάθησαν να εξηγήσουν τον κόσμο με τη λογική.
Οι φιλόσοφοι          ·        ·  δίνει συμβουλές για την καθημερινή ζωή.

8. Γράφω τι γνωρίζω  για την Απέλλα;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Περιγράφω την εκπαίδευση των κοριτσιών (αγοριών) στην Αρχαία Σπάρτη.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Γράφω τι ξέρω για τη σεισάχθεια
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: