Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………..   ΗΜΕΡ……………
1. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πολύγωνο με περίμετρο 36 εκ.. όλες οι πλευρές του θα έχουν το ίδιο μήκος και είναι περισσότερες από 4. Πόσες  πλευρές μπορεί να
έχει και πόσο μήκος θα έχει η κάθε πλευρά;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)


2. Ο Βασίλης έχει γραμματόσημα με κτίρια και με πρόσωπα ανθρώπων. Τα γραμματόσημα με κτίρια είναι 240 και με πρόσωπα ανθρώπων τα μισά από τα γραμματόσημα με κτίρια. Πόσα γραμμα τόσημα έχει συνολικά;           
 (Πρώτα να διατυπώσετε ένα ενδιάμεσο                     ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΡΩΤΗΜΑ       
   ερώτημα για να λύσετε το πρόβλημα)               ...................................................
                                                                             ....................................................
                                                                              .....................................................

ΛΥΣΗ: .................................................      ΑΠΑΝΤΗΣΗ :........................................
.............................................................       .................................................................
Β) Πόσα λεπτά πλήρωσε για να τα αποκτήσει, αν για το κάθε γραμματόσημα έδωσε 14 λεπτά;
ΛΥΣΗ: .................................................      ΑΠΑΝΤΗΣΗ :........................................
.............................................................       .................................................................
.............................................................       .................................................................
.............................................................       ................................................................. .............................................................       .................................................................
3. Γράφω πέντε  πολλαπλάσια των παρακάτω αριθμών:
2 : .........         ...............          ...............    ............       .................
12 : .........         ...............         ...............    ............       .................
4. Ο Βασίλης  αγόρασε 35 μαρκαδόρους. Πόσα λεπτά πλήρωσε, αν ο κάθε μαρκαδόρος κάνει 16 λεπτά;
ΛΥΣΗ: .................................................      ΑΠΑΝΤΗΣΗ :........................................
.............................................................       .................................................................
.............................................................       .................................................................
.............................................................       .................................................................
.............................................................       .................................................................
5. Ο παππούς  μοίρασε 2565 ευρώ στα 9 εγγονάκια του. Πόσα ευρώ πήρε το κάθε εγγονάκι; ΛΥΣΗ: ...................................           ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
.............................................................       .................................................................
.............................................................       .................................................................
.............................................................       .................................................................
.............................................................       .................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: