Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΦΥΣΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
(3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΦΥΣΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣ)
ΟΝΟΜΑ: ................................................. ΗΜΕΡ. ……………….. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι είναι οικοσύστημα; Γράψε δύο οικοσυστήματα που γνωρίζεις:

............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................. .............................................................................................................
..............................................................................................................

2. Ποια στοιχεία ενός  οικοσυστήματος ονομάζουμε έμβια και ποια άβια ................................................................................................................
................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
3. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν:
Τα ζώα ταξινομούνται σε δυο μεγάλες ομάδες, στα .......................................... και στα .............................................
Σε μια κυψέλη αρχηγός είναι η .................................... Εκεί ζουν ακόμη οι ............................... και οι ......................................
Στα φυτά συνήθως το άνθος μετατρέπεται σε ................................. ο οποίος περιέχει τους σπόρους.
Ο πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται  με τους .................................
4. Γράφω Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) μπροστά από κάθε πρότασης:
......      Άβιοι οργανισμοί είναι τα φυτά και τα ζώα.
...... Αν ένα είδος φυτού ή ζώου εξαφανιστεί διαταράσσεται η ισορροπία στο οικοσύστημα.
.....      Η μέλισσα είναι σπονδυλωτό ζώο.
.....      Μια τροφική αλυσίδα είναι λύκος, αρκούδα, γάτα. 
......      Η γονιμοποίηση του άνθους γίνεται με τη γύρη.
5. Ποια ζώα ονομάζονται ασπόνδυλα; Γράψε τρία ασπόνδυλα ζώα που ξέρεις;
.............................................................................................................
.................................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
6. Γράψε τέσσερα  προβλήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον και πρότεινε από δυο λύσεις για κάθε πρόβλημα.
1ο πρόβλημα ……………………………………………………………
1η λύση : …………………………………………………………………
2η λύση : …………………………………………………………………
2ο πρόβλημα ……………………………………………………………
1η λύση : …………………………………………………………………
2η λύση : …………………………………………………………………
3ο πρόβλημα ……………………………………………………………
1η λύση : …………………………………………………………………
2η λύση : …………………………………………………………………
4ο πρόβλημα ……………………………………………………………
1η λύση : …………………………………………………………………
2η λύση : …………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: