Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΠΟΛΕΜΟ - ΘΗΒΑΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ   ΘΗΒΑ
ΟΝΟΜΑ: ............................................................. ΗΜΕΡ. …………….
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ποιες  ήταν οι αιτίες του Πελοποννησιακού Πολέμου;

α)......................................................................................................
β) .....................................................................................................
γ) .....................................................................................................
δ) .....................................................................................................
2. Ποιες ήταν οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου;
α) ...............................................................................................
β) ...............................................................................................
3. Βάζω τα παρακάτω γεγονότα στη σωστή σειρά:
(Θάνατος Περικλή ---  Σικελική εκστρατεία --- Μάχη στα Λεύκτρα --- Ναυμαχία Αργινούσες --- Επίθεση Σπαρτιατών στην Αττική ---- Λοιμός  στην Αττικής – Μάχη Μαντίνειας--- Ανταλκίδεια ειρήνη )
1) ..........................................................................................................
2) ........................................................................................................
3) ..........................................................................................................
4) ..........................................................................................................
5) ............................................................................................................
6) ............................................................................................................
7) ............................................................................................................
8) ............................................................................................................

4. Τι ξέρετε για τη μάχη στα Λεύκτρα;
........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Απαντώ στις ερωτήσεις:
Αθηναίος στρατηγός που υπέγραψε ειρήνη με τους Σπαρτιάτες: .................................
Εκεί έγινε η τελευταία ναυμαχία του Πελοποννησιακού Πολέμου  ...................................................................
Βασιλιάς της Σπάρτης που νικούσε τους Πέρσες στη  Μ. Ασία ....................................
Έτσι ονομάστηκε ο πόλεμος μεταξύ της Σπάρτης και της συμμαχίας των ελληνικών πόλεων  ................................................... ή  .................................................
Οι πόλεις αυτές σχημάτισαν συμμαχία εναντίον της Σπάρτης:  ....................................  ...................................                   ........................................
Εκεί νίκησαν οι Σπαρτιάτες τη συμμαχία των ελληνικών πόλεων ................................
Σπαρτιάτης ναύαρχος που υπέγραψε συνθήκη με τους Πέρσες .....................................
Από αυτή πήρε το όνομα η  Θήβα; …………………………………….
Στρατηγοί των Θηβαίων ………………………………… και  ……………………….
Εκεί σκοτώθηκε ο Επαμεινώνδας …………………………………….
Εκεί σκοτώθηκε ο Πελοπίδας ……………………………..
Αρχηγός των Σπαρτιατών στη Μάχη στα Λεύκτρα………………………………
Το πρώτο πολίτευμα της Θήβας ………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: