Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 14 - 10 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,6 στις σελίδες 30 -31 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 20-21 στο Τετράδιο εργασιών.
Συζητήσαμε για το Σκέφτομαι και γράφω που είχαμε κάνει.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 32-33
Ορθογραφία τον πίνακα στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.(κλίση είμαι  - πηγαίνω)
Κλίνω την πρόταση σε όλα τα πρόσωπα:
Εγώ: Είμαι μαθητής και λύνω ασκήσεις.
Εσύ: .....
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 34 - 35 του βιβλίου και στις σελίδες 30 - 31 στο Τετράδιο εργασιών. Μιλήσαμε για το δεκαδικό ανάπτυγμα των αριθμών.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω το δεκαδικό ανάπτυγμα των αριθμών: (Όπως άσκηση 3 στη σελίδα 35)
565 =
317 =
435 =
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
54 + 49 =                                                      28 + 36 =                                59  - 17 =
46 - 17 =                                                       38 - 19 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 22 - 23
ΕΧΟΥΜΕ: Μαθαίνω  "Με λίγα λόγια" στη σελίδα 23
Την εργασία  Σκέφτομαι και γράφω" στη σελίδα 23
Βρίσκω ωραίες εικόνες με τοπία, ζώα κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: