Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Ένας 14χρονος ξεπέρασε κορυφαίους επιστήμονες

Ο Δημήτρης Χατζής κατασκεύασε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή και πήρε το βραβείο ως εφευρέτης.

Το 2ο βραβείο του 5ου Φεστιβάλ Βιομηχανι­κής Πληροφορικής, που
πραγματοποιήθηκε στη συνεδριακή αίθου­σα του εκθεσιακού κέ­ντρου «Απόστολος Μαρδύρης», στη Νέα Καρβάλη, δεν πήγε σε κάποιον καταξιωμένο καθηγη­τή ή επιστήμονα, αλλά σε έναν εφευρέτη μόλις 14 ετών. Ο Δη­μήτρης Χατζής, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου του 6ου Γυμνασίου Καβάλας, σχεδίασε και κατα­σκεύασε εξ ολοκλήρου έναν οι­κιακό τρισδιάστατο εκτυπωτή, ο οποίος του απέφερε και το βρα­βείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα­ρουσιάζει το γεγονός ότι ο μι­κρός Δημήτρης κατασκεύασε ο ίδιος όλα τα μέρη του εκτυπω­τή, ενώ προσάρμοσε το λογισμι­κό για να λειτουργεί σωστά, και όλα αυτά με μία ταινία επιστη­μονικής φαντασίας που είχε δει μαζί με τον πατέρα του να απο­τελεί την έμπνευση του.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλή­ματα ήταν η χρηματοδότηση, το οποίο μάλιστα τον αποθάρρυνε από την αρχική του ιδέα να κα­τασκευάσει ένα βιονικό χέρι,  το οποίο θα κόστιζε 1.000 ευρώ. Το κόστος της βραβευμένης κα­τασκευής άγγιξε τελικά τα 500 ευρώ, ποσό το οποίο ο Δημή­τρης Χατζής εξασφάλισε από το χαρτζιλίκι του και τα χρήμα­τα που του έδιναν συγγενείς και φίλοι στις γιορτές. Όλα αυτά, βέβαια, δεν έγιναν εκ του μηδε­νός, αφού ήδη από τα 11 του χρόνια ο Δημήτρης Χατζής είχε αρχίσει να ασχολείται με τη ρο­μποτική. Αν κρίνει κανείς από τα μέχρι τώρα δείγματα, το μέλ­λον του μικρού εφευρέτη δια­γράφεται λαμπρό.
(ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: