Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 - 10 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τα κείμενα και τις εργασίες στις σελίδες 79-80-81 - 82 και το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 99 -100 - 101-102
Κάναμε εργασίες συλλαβισμού στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τα κείμενα στις σελίδες 80- 81
Τις εργασίες 1, 3 στο φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις  εργασίες στις σελίδες 26 - 27 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 26
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 33- 34- 35.
ΕΧΟΥΜΕ: "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 35 και την εργασία 3 στη σελίδα  11 στο Τετράδιο εργασιών.
Μιλήσαμε για την Ημέρα παχυσαρκίας. Είδαμε σχετικές εικόνες (ppt) και συζητήσαμε για τη διατροφή.
Τη Δευτέρα οι μαθητές θα έρθουν  στο σχολείο 8:45  και θα σχολάσουν περίπου 10:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: