Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 12 - 11 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3,4,5,6 στις σελίδες 37  - 38 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την ίδια
Κλίνω τα ουσιαστικά  ο άνθρωπος, η γιορτή μέσα σε προτάσεις (η γιορτή  χωρίς την κλητική).
Την επόμενη φορά θα γράψουμε το Σκέφτομαι και γράφω. Να έχουμε μαζί μας το Τετράδιο του γραπτού λόγου.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 48 - 49 και τις εργασίες 5,6 στη σελίδα 17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
300 - 283 =                         900 - 456 =                548 - 329 =
309 + 254 =                        648 + 459 =               549 + 287 =
Κάνω τις πράξεις όπως στην εργασία 3 στη σελίδα 16  στο Τετράδιο εργασιών.
25 Χ 6 =              54 Χ 7 =               36 Χ 5 =                       43 Χ 2 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Μιλήσαμε για τη Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Διαβάσαμε και συζητήσαμε τα δικαιώματα των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: