Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 11 - 11 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 50 - 51 - 52 του βιβλίου και την εργασία 1 στις  σελίδες 36  - 37 στο Τετράδιο εργασιών. Μιλήσαμε για το αόριστο άρθρο, για την αιτιατική και την κλητική πτώση των ουσιαστικών και για το αντικείμενο των προτάσεων.
ΕΧΟΥΜΕ:Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 50
Ορθογραφία  - αντιγραφή τις εργασίες 9 - 10 στη σελίδα 52
Την εργασία 4 (γραπτά) στη σελίδα 51
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 1 στη σελίδα 46 και τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδα 16 - 17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Κάνω τις πράξεις όπως στη εργασία 3 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
15 Χ 8 =                                                     6 Χ 24 =      
9 Χ 18 =                                                     5 Χ 24 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 31 -32
ΕΧΟΥΜΕ:" Με λίγα λόγια" , "Με μία φράση" στη σελίδα 32
Τελειώνουμε την εργασία στη σελίδα 32

Δεν υπάρχουν σχόλια: