Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΧΑΡΤΗΣ –ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο χάρτης παριστάνει έναν τόπο, όπως φαίνεται από ψηλά, αλλά πολύ μικρότερο απ’  ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Για να σχεδιάσουμε το χάρτη χρησιμοποιούμε σύμβολα και χρώματα. Σε κάποιο μέρος του χάρτη, μέσα σε έναν πίνακα, εξηγούμε τι σημαίνουν τα σύμβολά. Αυτός ο πίνακας λέγεται υπόμνημα.


Έχουμε  πολλών ειδών χάρτες: πολιτικούς, γεωφυσικούς, ιστορικούς, τουριστικούς, οδικούς, κλπ.

 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Βουνό είναι ένα ύψωμα της γης. Το ψηλότερο σημείο του βουνού λέγεται κορυφή  και τα χαμηλότερα πρόποδες. Ανάμεσα στους πρόποδες  και στην κορυφή του βουνού είναι οι πλαγιές του. Τα ψηλά βουνά στο χάρτη συμβολίζονται με καφέ χρώμα, ενώ τα χαμηλά (λόφοι) με κίτρινο χρώμα.
Πεδιάδα είναι μια μεγάλη έκταση  της γης χωρίς βουνά. Συμβολίζεται στο χάρτη με πράσινο χρώμα.
Λεκανοπέδιο είναι μια πεδιάδα τριγυρισμένη από βουνά.
Οροπέδιο είναι μια πεδιάδα πάνω σε βουνά
Λίμνη είναι ένα βαθούλωμα (λακκούβα) στη γη, που είναι γεμάτο νερό.
Ποτάμια είναι τα φυσικά βαθιά αυλάκια μέσα στα οποία κυλάνε μεγάλες ποσότητες νερού.  Το φυσικό αυτό αυλάκι λέγεται κοίτη του ποταμού. Τα μικρότερα ποτάμια που ενώνονται με ένα μεγαλύτερο ποτάμι λέγονται παραπόταμοι.
Όχθες είναι τα μέρη της στεριάς που βρέχονται από το ποτάμι ή από τη λίμνη.
Εκβολές λέγονται τα σημεία εκείνα στα οποία το ποτάμι χύνει τα νερά του στη θάλασσα. Στις εκβολές των ποταμών συνήθως δημιουργούνται τα δέλτα των ποταμών.
Ακτές  είναι οι άκρες της στεριάς που βρέχονται από τη θάλασσα.
Χερσόνησος είναι ένα μεγάλο κομμάτι ξηράς που μπαίνει μέσα στη θάλασσα και βρέχεται από τα τρία μέρη του από τη θάλασσα.  Η μύτη της χερσονήσου λέγεται ακρωτήριο.
Κόλπος είναι το τμήμα της θάλασσας, που εισχωρεί (μπαίνει) μέσα στη στεριά.
Νησί είναι ένα κομμάτι ξηρά που βρέχεται γύρω γύρω από τη θάλασσα.
Πορθμός είναι μια στενή λουρίδα θάλασσας που χωρίζει δυο ξηρές και ενώνει δυο θάλασσες.
Ισθμός είναι μια στενή λουρίδα ξηρά, που ενώνει δυο ξηρές και χωρίζει δυο θάλασσες . σε κάποιους ισθμούς οι άνθρωποι σκάβουν την ξηρά και έτσι ενώνοιυν τις δυο θάλασσες. Αυτό το άνοιγμα(θαλάσσιος δρόμος ) που ενώνει τις δυο θάλλασες λέγεται διώρυγα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: