Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 10 - 11 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες1,2,3,4,6,8,9,11,12,13 στις σελίδες 47,48,49 και τις εργασίες 2,3, στις σελίδες 34 -35  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Ορθογραφία  - αντιγραφή τις εργασίες 12,13 και τις λέξεις της άσκησης 11 στη σελίδα 49.
Την εργασία 1 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
Να υπογραμμίσουμε τα επίθετα από το ποίημα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 47 και τις εργασίες 1,2  στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών. Μιλήσαμε για τον κύκλο.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις και μία δοκιμή για κάθε πράξη:
300 - 25 =                                            1.000 - 195 =
385 + 148 =                                         393 + 253 =
Την εργασία 3 στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών.
Αύριο να έχουμε μαζί μας το διαβήτη.
ΜΕΛΕΤΗ Κάναμε το μάθημα στις  σελίδες  45 - 46  και την εργασία 9 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 46  και το υπόλοιπο φυλλάδιο.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Γράψαμε την περίληψη από το βιβλίο που διαβάσαμε..

Δεν υπάρχουν σχόλια: