Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

ΟΝΟΜΑ: ................................................................ ΗΜΕΡ. ...........................................
                      Το αμπέλι
― Αμπέλι μου πλατύφυλλο και κοντοκλαδεμένο,
για δεν ανθείς, για δεν καρπείς, σταφύλια για δεν βγάνεις;
Mε χάλασες, παλιάμπελο, κι εγώ θα σε πουλήσω.
― Mη με πουλάς αφέντη μου κι εγώ σε ξεχρεώνω.
Για βάλε νιους και σκάψε με, γέρους και κλάδεψέ με.
Bάλε γριές, μεσόκοπες, να με βλαστολογήσουν.
Bάλ’ και κορίτσια ανύπαντρα να με κορφολογήσουν.
Ο παππούλης
Ο παππούλης σαν κοπέλι                                 Τώρα φέρνει στο μαντίλι.
κάθε μέρα πάει στ' αμπέλι.                              κόκκινο, γλυκό σταφύλι       
Το ραντίζει, το θειαφίζει                                 Τώρα κάθεται δραγάτης       
και το διπλοκαθαρίζει.                                     ο παππούς ο ανοιχτομάτης 
Και το Μάη με τους ανθούς                             και του πάμε το φαΐ του    
κορφοκόβει τους βλαστούς.                            και μας δίνει την ευκή του, 
Κι ως να διπλοξεφυλλίσει,                               μας φιλεύει και σταφύλια   
η αγουρίδα έχει γυαλίσει.                                 σε καλάθια και μαντίλια.     ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.     Ποιες εργασίες ζητάει το αμπέλι να βάλει ο αφέντης να κάνουν για να δώσει καρπούς το αμπέλι;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.     Ποιες δουλειές κάνει ο παππούλης στο αμπέλι;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.     Κλίνω το ουσιαστικό  σταφύλι  σε όλες τις πτώσεις μέσα σε προτάσεις:
Ονομ. (το σταφύλι) : ……………………………………………………………………
Γεν. (του σταφυλιού): ………………………………………………………………….
Αιτ .(το σταφύλι): ……………………………………………………………………...
Κλητ.(σταφύλι) : ………………………………………………………………………
                                                     ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
Ονομ. (τα σταφύλια) : …………………………………………………………………
Γεν. (των σταφυλιών): ………………………………………………………………….
Αιτ .(τα σταφύλια): …………………………………………………………………...
Κλητ.(σταφύλια) : ………………………: .............................................................. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: