Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 - 11 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας,
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 46
Κάνουμε τις εργασίες στο φυλλάδιο
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 36, 37
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 36
Σήμερα επισκεφτήκαμε τη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Μας ενημέρωσαν για τη λειτουργία  της βιβλιοθήκης και παρακολουθήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. (Ο ΤΡΥΦΕΡΑΓΚΑΘΝΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: