Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 25 - 11 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3,4,5 στη σελίδα 60 και τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 43, 44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τα επίθετα στη σελίδα 62 του βιβλίου
Τις εργασίες στη σελίδα 62
Αύριο θα έχουμε μαζί μας το Ανθολόγιο.
Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 22 - 23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,3,4 από τις επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 36 - 37 και τη μισή άσκηση στη σελίδα 37
ΕΧΟΥΜΕ:  "Με λίγα λόγια" και "Με μία φράση" στη σελίδα 37
Τελειώνουμε την εργασία στη σελίδα 37

Δεν υπάρχουν σχόλια: