Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 3 - 11- 2014

 ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3, στις σελίδες 31-32 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Ορθογραφία  - αντιγραφή τα ουσιαστικά στη σελίδα 44.
Την εργασία 4 στη σελίδα 32 στο Τετράδιο εργασιών.
Αύριο να έχουμε μαζί μας το Ανθολόγιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,5, 6 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
50 - 14 =                       18 + 35 =                        80 -29 =
100 - 32 =                      35 + 56 =                       17 + 39 =
ΜΕΛΕΤΗ Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 42 και την εργασία 5 στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 42
Την εργασία 6 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών (  όποιος θέλει)
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Τελειώσαμε το βιβλίο "Τρελό μου αμαξίδιο"
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω με λίγα λόγια την ιστορία του βιβλίου.
Σήμερα επισκεφτήκαμε το Δημαρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: