Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 4 - 11 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας.
Διαβάσαμε το μάθημα στις σελίδες 143 - 144 - 145 - 146 στο Ανθολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 7(μισή)  - 8  από το φυλλάδιο.
Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα διαβάσουμε πολύ καλά τις επαναληπτικές εργασίες του φυλλαδίου, τις ορθογραφίες της ενότητας και τις λέξεις στη σελίδα 44.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 44 - 45 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 12 και εξηγήσαμε τις εργασίες 3 - 4 στις σελίδες 12 - 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 3,4,5 στις σελίδες 12 - 13 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω κάθετα τις πράξεις και μία δοκιμή για κάθε πράξη.
228 + 365 =                                  500 - 246 =
359 + 149 =                                  850 - 195 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 29 και κάναμε προφορικά την εργασία "Μια προσευχή για τα παιδιά που υποφέρουν"
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 29  με λίγα λόγια και την εργασία "Μια προσευχή για τα παιδιά που υποφέρουν".
Αύριο τα σχολεία σε όλη  την Ελλάδα θα είναι κλειστά

Δεν υπάρχουν σχόλια: