Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΤΕΣΤ 3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΟΝΟΜΑ: ..........................................................             ΗΜΕΡ. ………………
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.  Ακούω και γράφω:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
2. Συμπληρώνω το οριστικό ή το αόριστο άρθρο(ο, η το, ένας, μια, ένα)
………..  παιδί φώναξε ………. φίλους του. (αόριστο - οριστικό)
……….. βελανιδιά είναι ……….. αιωνόβιο δέντρο. (οριστικό - αόριστο)
………  αγόρι χτύπησε σε  ……….. πέτρα. (οριστικό, αόριστο)
3. Γράφω τις λέξεις στον άλλο αριθμό στην ίδια πτώση.
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
τον γιατρό


τους ανθρώπους
τη  γιορτή


τις πόρτες  
το λουλούδι


τα γραφεία
4. Γράφω  πιο σύντομα τις παρακάτω λέξεις σημειώνοντας την απόστροφο, όπου χρειάζεται:
από όλα 

το άλλο

θα ήθελα 

μου αρέσει

με αυτόν

Κρύψε τα

5. Συμπλήρωσε τις φράσεις ώστε να σχηματίσεις παρομοιώσεις:
Κοιμάται σαν...................................     Κολυμπάει σαν..........................................
Τρώει σαν......................................      Δυνατός σαν.......................................
Χοροπηδάει σαν....................................  Πολέμησαν σαν.......................................
6. Αντιστοίχισε τις συνώνυμες λέξεις
                χαμηλός                                 φοβερός
                τρομερός                                ωραίος
                φρόνιμος                                μαλακός
                όμορφος                                 ήσυχος
                απαλός                                   κοντός                  
7. Συμπληρώνω με το επίθετο που ταιριάζει:
(θαρραλέος, μικρός, γρήγορος, νέος, φωτεινός, γενναίος, επικίνδυνα, αρχαίος, τελευταίος)
Οι ................................ υπερασπιστές απόκρουσαν την επίθεση.
Η ................................. μητέρα αψήφησε τον κίνδυνο.
Από μακριά φαινόταν η ................................ πόλη.
Οι .................................... άνθρωποι αγωνίζονται για το μέλλον τους.
Κάποτε οι ...................................... έρχονται πρώτοι.
Βλέπω ένα .................................. αυτοκίνητο.
Μην κάνετε ............................. πράγματα.
Η αίθουσά μας είναι .......................... αλλά ...............................

Δεν υπάρχουν σχόλια: