Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 - 11 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,6,7,8  στις σελίδες 64, 65, 66, 67
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 64
Ορθογραφία τις εργασίες 7, 8 στη σελίδα 67
Υπογραμμίζω τα ουσιαστικά στη σελίδα 64
Κλίνω τα ουσιαστικά ο ξυλουργός, η γάτα μέσα σε προτάσεις (ενικό και πληθυντικό αριθμό)
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 50 - 51 και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 50, την εργασία 2 και συμπληρώνω δυο ακόμα πόλεις στην εργασία 1 στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Μιλήσαμε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μέσων μεταφοράς της πόλης (αυτοκίνητο, ταξί, λεωφορείο, ποδήλατο, πόδια)
Αρχίσαμε το μάθημα στη σελίδα  53 (κατηγορίες σημάτων )
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τα διάφορα μέσα μεταφοράς της πόλης μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: