Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 6 - 11 - 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Εξηγήσαμε τις εργασίες στις σελίδες 12 - 13 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις υπόλοιπες προσθέσεις και αφαιρέσεις στο φυλλάδιο.
Κάνω κάθετα τις πράξεις και μία δοκιμή για κάθε πράξη.
209 + 198 =                                450 + 165 =                         261 + 489 =
800 - 196 =                                 1.000 - 254 =                    1.000 - 546 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 33 - 34. Κάναμε τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 33 και την εργασία 3 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 43 - 44
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 44 και διαβάζουμε από το φυλλάδιο  τους γεωγραφικούς όρους της στεριάς (ως ακτές)
ΕΥΕΛΙΚΤΗ: Συμπληρώσαμε τον ανάγλυφο χάρτη με τους γεωγραφικούς όρους.
Τελειώσαμε το κείμενο σχετικά με το αμπέλι.
Η κάθε ομάδα άρχισε να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με το αμπέλι (καλλιέργεια, ασθένειες, ιστορία του αμπελιού).
Αύριο, αν ο καιρός είναι καλός, θα επισκεφτούμε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: