Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΗΡΩΙΚΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ……………………………………….ΗΜΕΡ………….
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Γράφω τους άθλους του  Ηρακλή που θυμάμαι.

Ø    ...…………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ...…………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………
Ø    ……………………………………………………………………………

2. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν:
Ο Ηρακλής ήταν γιος του ________  και της  _________________. Η γυναίκα του Δία , η  ­­­­­________ , έστειλε στην κούνια του δυο ___________.Ο Ηρακλής δεν ____________  και τα ______________ . Όταν μεγάλωσε παντρεύτηκε τη  ____________ . Η Ήρα όμως τον ____________ κι αυτός χωρίς να το θέλει έκανε κακό στην οικογένειά του. Ο θεός Απόλλωνας τον συμβούλεψε να πάει στο Μαντείο των ___________. Σύμφωνα με την ___________ έπρεπε να υπηρετήσει τον ______________  και να πραγματοποιήσει τους _____________  που του πρόσταζε εκείνος.
3. Γράφω τι ξέρω για το θάνατο του Ηρακλή (με λίγα λόγια):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Βάζω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.
(........)  Ο Ηρακλής ήταν αδελφός του Ευρυσθέα.
(........)  Η Ήρα αγαπούσε τον Ηρακλή και τον προστάτευε.
(........)  Η Λέρνη ήταν λίμνη.
(........)  Ο Ιόλαος βοήθησε τον Ηρακλή να σκοτώσει τις Στυμφαλίδες όρνιθες.
(........)  Ο Κέρβερος φύλαγε τα μήλα των Εσπερίδων.
(........)  Στη Νεμέα ζούσε ένα φοβερό λιοντάρι.
(........) Ο Ιφικλής ήταν φίλος του Ηρακλή.


5. Κυκλώνω το σωστό.
Α. Ο Ηρακλής  ήταν γιος :
     α. του Δία και της Ήρας                          
     β. του Δία και της Αλκμήνης                   
     γ. του Αμφιτρύωνα και της Αλκμήνης

Β. Ο Γαλαξίας με τα αστέρια έγινε από το γάλα της:
     α. Αμάλθειας            
     β. Ήρας                                                   
      γ. Αλκμήνης            
          Γ. Ο Ηρακλής πήρε από την Ιππολύτη:
                α) τη ζώνη της.
                β) το σπαθί της.
                γ) το δόρυ της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: